UWAGA! Prezenty można jeszcze dostarczyć w poniedziałek
do siedziby CARITAS na ul. Kawęczyńskiej 49 do godz. 16.00.

Do zakończenia akcji pozostało